Tag Archives: Hướng dẫn đổi tên tài khoản trên Finhay

Hướng dẫn đổi tên tài khoản trên Finhay cực nhanh

Hướng dẫn đổi tên tài khoản trên Finhay

Khi đăng ký tài khoản trên app đầu tư – tích lũy Finhay chúng ta sẽ được yêu cầu khai báo thông tin. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà chúng ta khai báo thông tin sai, ví dụ như họ tên chẳng hạn, thì có cách nào để thay đổi lại […]