Tag Archives: skype meet now

Cách mở lớp học trực tuyến trên Skype với giao diện tiếng Việt

skype meet now tieng viet

Trong giai đoạn hiện nay, việc dạy và học trực tuyến đã bắt đầu phổ biến. Đặc biệt là dạy qua phần mềm Zoom Meeting. Tuy nhiên, gần đây ứng dụng Zoom được khá nhiều quốc gia, tổ chức trên thế giới cảnh báo là kém an toàn, thì Skype Meet Now lại trở thành […]